کتاب یک جهان چندین صدا

سروش-پاد

محصول جدید

به گزارش روابط عمومی انتشارات سروش؛ کتاب حاضر خلاصه ای است از متن یک گزارش که به توصیه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد" یونسکو" و با همکاری صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل ارتباطی در دنیا تهیه شده است و در آن کوشش شده مسائل مربوط به ارتباطات بررسی و در پی تجزیه و تحلیل و طبقه بندی لازم، اصول اساسی طرح و تنظیم سیاست های ارتباطی ملی و  همکاری بین المللی در عرصه ارتباطات ارائه شود.

250,000 ریال

مدیریت
شن مک براید
ایرج پاد
سروش
978-964-12-0848-8
270
1390
3
رقعی
شومیز

عقایدی که در این اثر ابراز شده است عقاید کمیسیون بین المللی بررسی مسائل ارتباط یا جایی که اشاره شده است، عقیده یکی از اعضای این کمیسیون است و لزوماً عقیده یونسکو نیست. عناوین اختیار شده و ترتیب ارائه مطالب در این اثر به هیچ وجه دالّ بر ابراز هیچ عقیده ای درباره وضع قانونی هیچ کشور یا سرزمین یا مقامات آن، یا درباره تعیین حدود مرزهای هیچ کشور یا سرزمینی، از جانب دبیرخانه یونسکو نیست.

چاپ کامل این اثر، نخستین بار در سال ۱۹۸۰، و چاپ های بعدی در سال ۱۹۸۱ و سال ۱۹۸۴ به وسیله سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد منتشر شد.

مترجم این کتاب با هدف اطلاع بیشتر محافل دانشگاهی کشور و علاقمندان این حوزه از دیدگاه ها و نظرات در خصوص مسائل ارتباطات و سهم ایران و کشورهای در حال توسعه در تلاش های مربوط به تنظیم و تدوین " نظم نو اطلاعاتی و ارتباطی جهانی" ترجمه این کتاب را آغاز کرد.

به دنبال درخواست از مرحوم استاد دکتر کاظم معتمدنژاد استاد فقید و برجسته ارتباطات ایران برای نگارش مقدمه ای جامع در این خصوص، ایشان نیز مقدمه ای درباره سابقه تاریخی و چگونگی تلاش های به عمل آمده در راه ترسیم خطوط اساسی و چارچوب یک نظم نو اطلاعاتی و ارتباطی بین المللی تهیه کردند که در مقدمه این کتاب منتشر شده و به روشن شدن واقعیت های موجود بسیار کمک کرد.

نام کتاب حاضر، بر نسخه هایی که یونسکو منتشر ساخته است و نیز بر اکثر ترجمه های آن به زبان های دیگر، " یک جهان، چندین صدا" می باشد و برای حفظ هویتی که این نام ایجاد کرده، مترجم همین نام را بر ترجمه فارسی اثر گذارد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب یک جهان چندین صدا

کتاب یک جهان چندین صدا

به گزارش روابط عمومی انتشارات سروش؛ کتاب حاضر خلاصه ای است از متن یک گزارش که به توصیه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد" یونسکو" و با همکاری صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل ارتباطی در دنیا تهیه شده است و در آن کوشش شده مسائل مربوط به ارتباطات بررسی و در پی تجزیه و تحلیل و طبقه بندی لازم، اصول اساسی طرح و تنظیم سیاست های ارتباطی ملی و  همکاری بین المللی در عرصه ارتباطات ارائه شود.

مــحصولات مرتبط