کتاب چه کسی فروش مرا ربود

سیته-روستا

محصول جدید

این کتاب سعی می‌کند به ما بیاموزد در مواقعی که مشتریان خود را از دست می‌دهیم و کارمان از رونق می‌افتد و در نهایت دچار افت فروش می‌شویم، به دنبال رباینده و مقصر آن نگردیم؛ بلکه با تغییر در نگرش و رفتار خود، مشکلات را حل کنیم.

250,000 ریال

مدیریت
تاد دانکن
احمد روستا و محمود حمیدخانی
سیته
978-600-5253-01-6‬
112
1392
2
جیبی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب چه کسی فروش مرا ربود

کتاب چه کسی فروش مرا ربود

این کتاب سعی می‌کند به ما بیاموزد در مواقعی که مشتریان خود را از دست می‌دهیم و کارمان از رونق می‌افتد و در نهایت دچار افت فروش می‌شویم، به دنبال رباینده و مقصر آن نگردیم؛ بلکه با تغییر در نگرش و رفتار خود، مشکلات را حل کنیم.

مــحصولات مرتبط