ارزان شد! کتاب مفاهیم کاربردی در تعلیم و تربیت

کتاب مفاهیم کاربردی در تعلیم و تربیت

کتاب مهربان-ابی زاده

محصول جدید

کتاب حاضر که موضوع آن تبیین مفاهیم کلیدی و بنیادی در حوزه تعلیم و تربیت به ویژه برنامه درسی است، نمونه ای از شواهدی است که آشکارا میتوان بهره گیری از یافته ها و نتایج مطالعات در حوزه های گوناگون را مشاهده نمود.

این محصول در انبار موجود نیست

171,000 ریال

-10%

190,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
جری ولینگتون
فرهاد ابی زاده، حسن ملکی
978-600-7317-59-4
343
1393
1
وزیری
شومیز

نگاهی گذرا بر مطالب و مندرجات کتاب حاضر نشان میدهد که برای متخصصین برنامه درسی در هر سطحی لازم است که با مبانی روانشناختی، جامعه شناختی، فلسفی، زیستی و حتی فنآورانه آشنایی داشته باشند. از این رو مطالعه کتاب حاضر برای دانشجویان و دانشپژوهان رشته های برنامه درسی، فلسفه تعلیم وتربیت، مدیریت آموزشی، روانشناسی، علوم اجتماعی و حتی مردم شناسی نه تنها خالی از فایده نیست بلکه میتواند در فراهم نمودن دیدگاهی مناسب و آموختن مطالب دسته بندی شده برای دانشجویان مفید باشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مفاهیم کاربردی در تعلیم و تربیت

کتاب مفاهیم کاربردی در تعلیم و تربیت

کتاب حاضر که موضوع آن تبیین مفاهیم کلیدی و بنیادی در حوزه تعلیم و تربیت به ویژه برنامه درسی است، نمونه ای از شواهدی است که آشکارا میتوان بهره گیری از یافته ها و نتایج مطالعات در حوزه های گوناگون را مشاهده نمود.

مــحصولات مرتبط