کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه

آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی

محصول جدید

550,000 ریال

احد فرامرز قراملکی، زینب برخورداری، فائزه موحدی
978-964-8522-04-4
212
1399
1
وزیری
شومیز


کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه نخستین اثر در زبان فارسی است که به صورت سامان مند، بر پایه نظام ارزشی اسلام و با رویکرد کاربردی به بیان حقوق همه صاحبان حق، در محیط درونی و بیرونی مدرسه و مسوولیت های مدرسه در قبال آنها می پردازد.
این اثر حاصل پژوهش مشترک و بین رشته ایست، زیرا که از طرفی نیازمند به مطالعات اخلاقی هنجاری و اخلاق حرفه است و از سوی دیگر نیازمند دانش تعلیم و تربیت و تجارب حرفه ای آن به همین سبب از استاد دکتر قراملکی درخواست کردیم هداست گروه علمی این پژوهش را بر عهده گیرند. گروه علمی اثر عباتند از:
1- دکتر احد فرامرز قراملکی ، استاد ادانشگاه تهران، بنیانگذار اخلاق حرفه ای نوین در ایران و مولف کتاب هایی همچون اخلاق حرفه ای (چاپ هشتم 1394) ، اخلاق سازمانی (چاپ سوم 1394)، سازمان های اخلاقی در کسب و کار (چاپ پنجم 1394) و آثاری در زمینه اخلاق حرفه ای در کتابداری، فناوری اطلاعات و ... و ده ها مقاله و اثر دیگر.
2- دکتر زیر برخورداری ، استادیار دانشگاه تهران ، با بیش از یک دهه تجربه حرفه ای در دبیرستان های برتر تهران، مجری طرح اخلا سازمانی دانشگاه الزهرا (س)، محقق و مدرس فلسفه برای کودکان (p4C) ، مولف کتاب عفاق گرایی در غرب (چاپ چهارم 1394) و داستان های کوتاه فکری با عنوان های (یه مشت قصه ) و (جوا، چوا، حوا و خوا) در راستای گسترش و تقویت تفکر انتقادی و خلاق در نوجوانان.
3- فائزه موحدی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و طراح برنامه های آموزشی در مدارس و پروژه های مربوط به آموزش، سابقه چندین سال همکاری در برنامه ریزی آموزشی با دبیرستان ها، پژوهشگر اخلاق حرفه ای در تکنولوژی آموزشی.
امید است نوشتار حاضر در جهت رفع مشکلات اخلاقی در حرفه معلمی و آموزش و ارتقاء وضعیت اخلاقی سازمان های مربوط موثر افتد.
فهرست مطالب
بشنوید ای دوستان این داستان...
فصل اول: چیستی (آموزش) و (پرورش)
1- آموزش و پرورش
2- آموزش
3- تدریس
4- کارآموزی
نگاه فرآیندی به کار معلمی
تغییر: مفهوم کانونی در معلمی
فصل دوم: معلمی ، شغل یا حرفه
گونه های کار
اهمیت تمایز شغل انگاری از حرفه انگاری در تعلیم و تربیت
حرفه گرایی و مولفه های آن
فصل سوم: مرام اخلاقی و تعهد حرفه ای فرصت ارزیابی خویش
از خودانگاری تا خودشناسی
پرسشنامه سنجش تعهد حرفه ای
تعریف مرام اخلاقی
تعهد حرفه ای چیست؟
نشانه های تعهد حرفه ای
فصل چهارم : اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت
از فردگرایی تا نگرش سیستمی
چیستی اخلاق
گونه های چهارگانه رفتار ارتباطی تمایز چهارگونه کنش
تعامل با خود، بنیان تعامل با دیگران
احترام به حقوق ، ترازوی شهروندی
اخلاق حرفه ای
اخلاق تعلیم و تربیت فردگرا و سازمان گرا
رهیافت های سازمانی به حرفه آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت در ایران
تعلیم و تربیت در مصر باستان
تعلیم و تربیت به مثابه یک سیستم
فعالیت های حرفه ای در مدارس
نقش منابع در فعالیت های حرفه ای مدارس
فصل پنجم: یاددهی ، نه به گفتار
نقش الگویی معلم
شوون مختلف معلم
تاثیر معلم بر اخلاق شهروندی و اخلاق حرفه ای جامعه
ابعاد گوناگون خاصیت یاددهی معلم
فصل ششم : از مدیریت بر خود تا مدیریت مدرسه
تعامل با خود، بنیان تعامل با دیگران
بنیان مدیریت بر خود
ابعاد مدیریت بر خود
اثار مدیریت بر خود
فصل هفتم: اخلاق مدیریت کلاس
1- بهره وری آموزشی
کیفیت آموزشی
امانت داری در حرفه معلمی
از امانت داری تا بهره وری
نخست امانت داری در ودیعه
دوم امانت داری در حرفه
امانت داری در معلمی
نقش بهره وری در توسعه
بهره وری آموزشی چیست؟
بهره وری و مدیریت زمان
فرصت ارزیابی خود
فصل هشتم: اخلاق مدیریت کلاس
2- مواجهه اخلاقی با سوال دانش آموز
پایه های مواجهه اخلاقی با سوال
اصول مواجهه اخلاقی با سوال
مواجهه غیراخلاقی با سوال
فصل نهم : اخلاق مدیریت کلاس
3- اقتدار همراه با صمیمیت
در دام برادران دروغین
چهار سبک ارتباطی عمده
ملاک ها و ویژگی ها
فصل دهم: از مدیریت زبان تا مدیریت کلاس
مدیریت زبان
گفتار استوار
سنجش، آنگاه گفتار
مجالی برای محاسبه خود
مقایسه زبان گفتاری و زبان کالبدی
مقایسه گفتار و رفتار
ابزار کدام هدف
فصل یازدهم: مدرسه به مثابه سازمانی اخلاقی
ویژگی های مدرسه اخلاقی
صاحبان حق در محیط حرفه ای مدرسه
اصول عام اخلاقی در رهبری مدرسه
فصل دوازدهم: مسوولیت های اخلاقی مدرسه
1- خطی مشی اخلاقی مدرسه در قبال حقوق دانش آموزان
فصل سیزدهم: مسوولیت های اخلاقی مدرسه
2- حقوق معلمان و همکارا و مسئوولیت مدرسه
خط مشی اخلاقی مدرسه در قبال حقوق معلمان
خط مشی اخلاقی مدرسه در قبال همکاران
فصل چهاردهم: مسئولیت های اخلاقی مدرسه
3- حقوق همسایه
جایگاه حقوق همسایه در زیست اخلاقی
خط مشی اخلاقی مدرسه در قبال حقوق همسایه ها
مسئولیت اجتماعی مدرسه
منابع

نوشتن نقد و نظر

کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه

کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه

مــحصولات مرتبط