کتاب نسخه سوم بازاریابی

سیته-حیدرزاده

محصول جدید

امروزه بازاریابی در پاسخ به پویایی‌های جدید در محیط، دوباره در حال تغییر می‌باشد، به طوری که نسخه‌ی سوم بازاریابی یا عصر ارزش‌مداری را شاهد هستیم. 

600,000 ریال

مدیریت
پروفسور فیلیپ کاتلر
کامبیز حیدرزاده
سیته
9786005253436
204
1390
2
رقعی
شومیز

بازاریابان برای نزدیک‌شدن به مصرف‌کنندگان به‌جای رفتار با ذهن، قلب و روح به عنوان یک انسان به آنان نزدیک می‌شوند. نسخه‌ی سوم بازاریابی، مفهوم بازاریابی را به صحنه‌ی آرزوها، ارزش‌ها و روح انسانی می‌کشاند و به شدت بر توانایی بازاریابان برای درک و تشخیص اندیشه‌ها، علاقه‌ها و آرزوهای انسان تکیه دارد که خود در خلاقیت، تمدن و محیط ریشه دارد.

کتاب نسخه‌ی سوم بازاریابی در 3 بخش کلیدی شکل گرفته است:

1. روندهای کلیدی کسب‌وکار: که ملزومات بازاریابی استاندارد را شکل می‌دهند و بنایی برای نسخه‌ی سوم بازاریابی هستند.

2. استراتژی: چگونه یک شرکت می‌تواند رسالت، مأموریت و ارزش‌های خود را به هر یک از سهامداران کلیدی خود شامل مصرف‌کنندگان، شرکای کامل و سهامداران عرضه نماید.

3. کابرد نسخه‌ی سوم بازاریابی: اجرا و پیاده‌سازی کلیدهای مختلف نسخه‌ی سوم بازاریابی برای حل مسائل جهانی.

و در نهایت شرح 10 ایده‌ی کلیدی نسخه‌ی سوم بازاریابی. اکنون زمان تغییر فرا رسیده است. پس به سرعت از محدوده‌ی پیشین نسخه‌ی اول بازاریابی (محصول‌محوری) و دوم بازاریابی (مشتری‌محوری) به دنیای جدید نسخه‌ی سوم بازاریابی تغییر مسیر دهید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب نسخه سوم بازاریابی

کتاب نسخه سوم بازاریابی

امروزه بازاریابی در پاسخ به پویایی‌های جدید در محیط، دوباره در حال تغییر می‌باشد، به طوری که نسخه‌ی سوم بازاریابی یا عصر ارزش‌مداری را شاهد هستیم. 

مــحصولات مرتبط