ارزان شد! کتاب مدیریت استراتژیک برند

کتاب مدیریت استراتژیک برند

کتاب مهربان -حیدرزاده

محصول جدید

450,000 ریال

-10%

500,000 ریال

مدیریت
الکساندر چرنوو
حیدرزاده -قلندری
کتاب مهربان
9786004072106
387
1397
1
وزیری
شومیز

موج غیر منتظره برون سپاری در دهه های گذشته، نرخ کالایی شدن محصول را شتاب بخشیده است. چالش موجود این است که وقتی محصولات به سطح خاصی از عملکرد می رسند و به اندازه کافی خوب می شوند، معمولا مشتریان محصولات رقیب را از نظر کارکردی مشابه هم می بینند؛ بدیهی است این افت توانایی شرکت برای متمایزسازی عرضه هایش بر مبنای کارکرد، تمرکز را به سمت متمایزسازی بر مبنای برند می برد. در دنیایی که در آن محصولات و خدمات به سرعت کالا سازی میشوند، برندها جبهه نوینی برای متمایزسازی رقابتی شده اند.
برای اینکه برند موفق باشد باید ارزش بازار ایجاد کند. «خلق ارزش بازار توسط برنه شامل دو مؤلفه اصلی است: استراتژی و تاکتیکها. مؤلفه «استراتژی مدیریت برند، شامل شناسایی بازارهای هدفی که برند در آنها رقابت می کند و تعریف ارزشی است
که برند در این بازارها خلق می کند. از سوی دیگر «تاکتیکهای مدیریت برند، شامل فعالیتهای ویژه مربوط به طراحی برند و انتقال ارزش آن به بازارهای مربوط است
؛ بنابراین موفقیت یک برند بر اساس قابلیت بقا و امکان پذیری استراتژی آن و تأثیربخشی
تاکتیک هایش در خلق ارزش بازار تعریف می شود . پیچیدگی تصمیمات مربوط به خلق ارزش بازار این ضرورت را ایجاد می کند که فعالیتهای برند سازی یک شرکت تحت هدایت چارچوبی قرار گیرد که رویکردی جامع به مدیریت برند عرضه می کند، مانند چارچوبی که در این کتاب مطرح شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت استراتژیک برند

کتاب مدیریت استراتژیک برند

مــحصولات مرتبط