کتاب برنامه بازاریابی

سیته-جلالی

محصول جدید

450,000 ریال

مدیریت
ویلیام ای کوهن
مهدی جلالی
سیته
472
3
1398
وزیری
شومیز

برنامه‌ی بازاریابی برای هر عملیات تجاری و بازاریابیِ  اثربخش هر محصول یا خدمتی ضروری است. برنامه‌ی بازاریابی شما را قادر می‌سازد به وضوح مجسم کنید که عازم چه مقصدی هستید و در طول مسیر چه می‌خواهید به دست آورید.
برنامه‌ بازاریابی چه کاری برای شما انجام می‌دهد؟
یک برنامه‌ی بازاریابی:
- به عنوان نقشه‌ی راه عمل می‌کند.
- به کنترل مدیریتی و اجرای استراتژی کمک می‌کند.
- شرکت‌کنندگان جدید را از نقش‌هایشان در اجرای برنامه و دست‌یابی به اهداف مطلع می‌سازد.
- در اکتساب منابع برای اجرا یاری می‌رساند.
و ...
کتاب برنامه‌ی بازاریابی شامل دو بخش اصلی می‌باشد. بخش نخست، از ۹ فصل تشکیل می‌گردد که در آن پیرامون مراحل تهیه‌ی یک برنامه‌ی بازاریابی به تفصیل بحث شده و بخش دوم، از ۵ ضمیمه تشکیل شده است که شامل ۶ برنامه‌ی بازاریابی از ۶ شرکت، نمونه‌هایی از تحقیقات ساده و کوچک ، فهرست تحقیقات بازاریابی، چگونگی هدایت یک تیم، مفهوم و کاربرد استراتژی بازاریابی و فرم‌های مفید برای برنامه‌ی بازاریابی می‌باشد.
دانش تدوین برنامه‌ی بازاریابی برای یک مدیر موفق فعالیت‌های بازاریابی یک گزینه‌ی اختیاری نیست، بلکه یک الزام است.

 

نوشتن نقد و نظر

کتاب برنامه بازاریابی

کتاب برنامه بازاریابی

مــحصولات مرتبط