کتاب تبلیغات با بیان ساده

سیته-محمدی

محصول جدید

در دنیای امروز که تبلیغات یکی از چرخ‌دنده‌های اقتصاد و تجارت جهانی است و حجم وسیعی از پوشش رسانه‌های گروهی با آگهی‌های تبلیغاتی اختصاص داده شده، چنین به نظر می‌رسد که استفاده از تبلیغات برای بسیاری از صنایع و شرکت‌ها ضروری است. 

50,000 ریال

مدیریت
علیرضا صدرمحمدی
سیته
‮‭978-964-96276-3-2
200
3
1389
جیبی

در این میان، تنها سادگی است که می‌تواند از شلوغی دنیای تبلیغات عبور کند و در ذهن مخاطب جای گیرد؛ منطق ساده، پیام ساده و تصویرهای ذهنی ساده. اگر برای حل مسئله‌ای دو راه در اختیار دارید، راهی را انتخاب کنید که ساده‌تر است. علیرضا صد‌‌رمحمدی در کتاب تبلیغات با بیان ساده رئوس مباحث تبلیغات را با نگارشی ساده به رشته‌ی تحریر د‌رآورده است تا به سادگی در اختیار شما قرار گیرد و به سادگی در ذهن شما خواننده‌ی گرامی ماندگار شود. تبلیغات با بیان ساده در ادامه‌ی کتاب دیگر این نویسنده به نام مارکتینگ با بیان ساده چاپ شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تبلیغات با بیان ساده

کتاب تبلیغات با بیان ساده

در دنیای امروز که تبلیغات یکی از چرخ‌دنده‌های اقتصاد و تجارت جهانی است و حجم وسیعی از پوشش رسانه‌های گروهی با آگهی‌های تبلیغاتی اختصاص داده شده، چنین به نظر می‌رسد که استفاده از تبلیغات برای بسیاری از صنایع و شرکت‌ها ضروری است. 

مــحصولات مرتبط