کتاب بی نظمی در بازاریابی مدیریت و بازاریابی در عصر آشفتگی

سیته-حیدرزاده

محصول جدید

250,000 ریال

مدیریت
پروفسور فیلیپ کاتلر، جان کسلیون
کامبیز حیدرزاده، شهناز نایب‌زاده
سیته
۹۷۸۶۰۰۵۲۵۳۳۱۳
232
2
1390
رقعی
شومیز

جهان وارد مرحله‌ی اقتصادی جدیدی شده است، تجارت دنیای امروز را جریان‌های اطلاعاتی هدایت می‌کنند که با سرعت نور از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه جابه‌جا می‌شوند. جهان نسبت به هر زمانی بیش از پیش به هم وابسته شده است.
رهبران کسب وکارها نیازمند دیدگاه جدیدی درباره‌ی‌ دنیا و چارچوب جدیدی برای اداره‌ی‌ آن هستند. آن‌ها باید امور را در دورانی با آشفتگی‌های بیشتر اداره کنند، از این رو، نیازمند به نظامی برای تصمیم‌گیری بهتر نیاز دارند.
کتاب بی‌نظمی در بازاریابی با تعریف نظام مدیریت بی‌نظمی، توضیح و شرح رفتارهای راهبردی جدید و ارائه نقشه راهنمای جامع که نشان می‌دهد شرکت‌ها چگونه قادر خواهند شد در دوران آشفتگی، راهبردهای بازاریابی و فروش خود را قوت ببخشند، برای مدیریت دوران آشفتگی نوشته شده است تا بدین وسیله جریان‌های نامعین و پیش‌بینی‌ناپذیر عصر جدید و عصر آشفتگی را با موفقیت هدایت کنند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب بی نظمی در بازاریابی مدیریت و بازاریابی در عصر آشفتگی

کتاب بی نظمی در بازاریابی مدیریت و بازاریابی در عصر آشفتگی

مــحصولات مرتبط