کتاب چرا تبلیغات محیطی

چرا تبلیغات محیطی-انجمن

محصول جدید

چقدر از تبلیغات محیطی می‌دانید؟ رسانه‌ی تبلیغات محیطی ضمن برعهده‌‌داشتن رسالت انتقال بی‌واسطه‌ی پیام بی‌واسطه به مخاطبان، پیوستگی چرخه‌ی حضور رسانه‌ای را نیز حفظ می‌کند و در تمام مراحل اطلاع‌رسانی و تبلیغات‌، ‌روندی یکنواخت پدید می‌آورد.

90,000 ریال

مدیریت
انجمن تبلیغات محیطی آمریکا
علیرضا صدرمحمدی
سیته
978-600-5253-00-9
264
2
1388
جیبی
گالینگور

کتاب چرا تبلیغات محیطی؟ برگرفته از کتاب‌های آموزشی انجمن تبلیغات محیطی آمریکا درباره‌ی عملکرد یک نام تجاری‌، رفتار مشتریان‌، تشریح رسانه‌ی تبلیغات محیطی‌، مقایسه‌ی ارزش رسانه‌ها‌، ‌قدرت بی‌همتای رسانه‌ی تبلیغات محیطی‌، اندازه‌گیری تبلیغات محیطی، طراحی مؤثر برای تبلیغات محیطی و ... را به طور کامل توضیح می‌دهد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب چرا تبلیغات محیطی

کتاب چرا تبلیغات محیطی

چقدر از تبلیغات محیطی می‌دانید؟ رسانه‌ی تبلیغات محیطی ضمن برعهده‌‌داشتن رسالت انتقال بی‌واسطه‌ی پیام بی‌واسطه به مخاطبان، پیوستگی چرخه‌ی حضور رسانه‌ای را نیز حفظ می‌کند و در تمام مراحل اطلاع‌رسانی و تبلیغات‌، ‌روندی یکنواخت پدید می‌آورد.

مــحصولات مرتبط