کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی نشده تئوری های مدیریت

براتی-پرج

محصول جدید

مطالعه يك كتاب تست غيرطبقه‌بندی شده در زمينه تئوری های مديريت شيوه مناسبی است برای اينكه مطالب مطرح شده (يا خوانده شده) در درس تئوری های مديريت يا مبانی سازمان و مديريت به طور عميق ملكه ذهن متقاضيان كنكورهای كارشناسی ارشد و دكتری نيمه متمركز داخل گردد.

70,000 ریال

مدیریت
مهرداد پرچ
براتی
978-600-96028-4-1
168
1
1394
وزیری
شومیز

موضوعی كه داوطلبان بايد به ياد داشته باشند اين است كه اين كتاب وسيله ای است برای جمع بندی و آمادگی هرچه بيشتر در كنكور و يادگيری بهتر كتاب هايی كه برای طرح سؤال مدنظر طراحان محترم مي‌باشند، كتاب هايی همچون: - مبانی سازمان و مديريت؛ نوشتة دكتر علي رضائيان؛ انتشارات سمت. - مديريت عمومی؛ نوشته دكتر سيد مهدی الوانی؛ نشر نی - مبانی سازمان و مديريت؛ نوشتة دكتر سيّد محمدمقيمی؛ انتشارات راه دان - نظريه سازمان رابينز؛ ترجمه دكتر سيدمهدی الوانی و دكتر حسن دانايی فرد؛ انتشارات صفار - ..........

نوشتن نقد و نظر

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی نشده تئوری های مدیریت

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی نشده تئوری های مدیریت

مطالعه يك كتاب تست غيرطبقه‌بندی شده در زمينه تئوری های مديريت شيوه مناسبی است برای اينكه مطالب مطرح شده (يا خوانده شده) در درس تئوری های مديريت يا مبانی سازمان و مديريت به طور عميق ملكه ذهن متقاضيان كنكورهای كارشناسی ارشد و دكتری نيمه متمركز داخل گردد.

مــحصولات مرتبط