ارزان شد! کتاب رهبری تیم

کتاب رهبری تیم

رهبری

محصول جدید

فصل اول مدیریت تیمی: اصول مقدماتی و زیربنایی

فصل دوم برای داشتن یک تیم کارا چگونه برنامه ریزی کنیم؟

فصل سوم چگونه یک تیم کارا و پربار شکل دهیم؟

18,900 ریال

-10%

21,000 ریال

مدیریت
هومن درخشانیان
کتاب مهربان
978-964-7725-83-5
136
1
1389
رقعی
شومیز

فصل چهارم چگونه یک تیم را رهبری کنیم؟

فصل پنجم چگونه مشکلات تیم را اداره کنیم؟

فصل ششم چگونه عملیات را ارزیابی کنیم؟

فصل هفتم ابزارها و کاربرگ ها

نوشتن نقد و نظر

کتاب رهبری تیم

کتاب رهبری تیم

فصل اول مدیریت تیمی: اصول مقدماتی و زیربنایی

فصل دوم برای داشتن یک تیم کارا چگونه برنامه ریزی کنیم؟

فصل سوم چگونه یک تیم کارا و پربار شکل دهیم؟

مــحصولات مرتبط