ارزان شد! کتاب اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

کتاب اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

سرپرستی سازمان

محصول جدید

كتاب‌حاضرمشتمل براطلاعات كلاسيك‌ مديريت ‌كه‌ طي‌ نظريات‌ مهم‌ نظريه‌پردازان‌ علم‌ مديريت تهيه ‌شده‌، جهت‌ ارائه‌ به‌ دانشجويان‌ با دوره‌هاي ‌كارداني ‌وآشنايي ‌با‌اصول‌ مديريت‌ تاليف ‌شده‌است.

117,000 ریال

-10%

130,000 ریال

مدیریت
کشاورز- سلطانی
کتاب مهربان
964-93501-2-8
130
18
1394
وزیری
شومیز

در‌كتاب‌ مذكور ‌به ‌صورت ‌خلاصه ‌امور اداري ‌از‌ جمله گزارشات ‌سيستم‌ انبارداري ‌و ‌سلسله‌ مراتب ‌دستوردهي ‌نيز ‌مطرح شده‌است.‌

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

کتاب اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

كتاب‌حاضرمشتمل براطلاعات كلاسيك‌ مديريت ‌كه‌ طي‌ نظريات‌ مهم‌ نظريه‌پردازان‌ علم‌ مديريت تهيه ‌شده‌، جهت‌ ارائه‌ به‌ دانشجويان‌ با دوره‌هاي ‌كارداني ‌وآشنايي ‌با‌اصول‌ مديريت‌ تاليف ‌شده‌است.

مــحصولات مرتبط