ارزان شد! کتاب بازاریابی رابطه ای برد با مشتریان ماندگار

کتاب بازاریابی رابطه ای برد با مشتریان ماندگار

کتاب مهربان- تشکریان

محصول جدید

 نظر به اين که در اين کتاب، مباحث اساسی در زمينه بازاريابی رابطه‌ ای به همراه مثال‌ها و تجارب عملي در شرکت‌های جهانی ارائه شده است، تلفيق مباحث نظری و عملی را در راستای تسهيل فهم مخاطب ممکن ساخته و می تواند منبع مفيدی جهت علاقه مندان به حوزه بازاريابي به ويژه بازاريابي رابطه‌ای باشد.

117,000 ریال

-10%

130,000 ریال

مدیریت
علیرضا تشکریان جهرمی، فهیمه سادات سعادت یار
کتاب مهربان
978-600-407-057-7
196
1
1394
وزیری
شومیز

. بازاريابي رابطه‌اي بهترين رويکرد جهت حفظ و نگهداري مشتريان فعلي و جذب مشتريان جديد است. برهمين اساس از آن مي‌توان به عنوان مهمترين مزيت رقابتي شرکت‌ها نام برد. امروزه شرکت‌ها علاوه بر تدوين راهبردهاي نوين براي جذب مشتريان، درصدد برآمده اند تا مشتريان فعلي را نيز حفظ و رابطه‌اي دائمي با آن‌ها ايجاد کنند. بازاريابي رابطه‌اي و مديريت ارتباط با مشتري، راهبردهايي مي‌باشند که به صورت هدفمند و بر اساس شاخص‌هاي بازاريابي رابطه‌اي، به تجزيه و تحليل ارزش دوره عمر مشتريان به صورت خاص و ارزش مشتري به صورت عام مي‌پردازد.

کتاب بازاريابي رابطه‌اي حاضر نيز با هدف معرفي جامع اين نوع از بازاريابي در هشت فصل تنظيم گرديده است. فصل اول آن، اهميت بازاريابي و جايگاه مشتري در بازاريابي را مورد کند و کاو قرار داده است. فصل دوم، سوم و چهارم آن به ترتيب، مباحث ارتباطات و نقش آن در بازاريابي، شناخت ماهيت بازاريابي رابطه‌اي و اهداف و استراتژي‌هاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. فصل پنجم کتاب، تفاوت‌ها و نحوه جهت گيري از بازاريابي سنتي به سمت بازاريابي رابطه‌اي را تشريح مي‌نمايد. در فصل ششم، انواع مدل‌هاي کاربردي مطرح در اين زمينه معرفي شده، در فصل هفتم به تشريح بازاريابي رابطه‌اي در گستره جهاني و نقش پيشرفت تکنولوژي در بازاريابي رابطه‌اي پرداخته و در نهايت در فصل هشتم اين کتاب، به تفاوت‌ها و شباهت‌هاي کليدي بين بازاريابي رابطه‌اي و مديريت ارتباط با مشتري مبادرت گرديده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب بازاریابی رابطه ای برد با مشتریان ماندگار

کتاب بازاریابی رابطه ای برد با مشتریان ماندگار

 نظر به اين که در اين کتاب، مباحث اساسی در زمينه بازاريابی رابطه‌ ای به همراه مثال‌ها و تجارب عملي در شرکت‌های جهانی ارائه شده است، تلفيق مباحث نظری و عملی را در راستای تسهيل فهم مخاطب ممکن ساخته و می تواند منبع مفيدی جهت علاقه مندان به حوزه بازاريابي به ويژه بازاريابي رابطه‌ای باشد.

مــحصولات مرتبط