ارزان شد! کتاب اداره امور و سازمانهای محلی در ایران

کتاب اداره امور و سازمان های محلی در ایران

کتاب مهربان

محصول جدید

"كتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی درمقطع كارشناسی به ارزش 3 واحد درسی تدوین شده، منبع اصلی درس "سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها" محسوب می‌شود. مطالب كتاب در سه بخش سامان یافته كه در بخش اول كلیات حكومت‌های محلی و در بخش دوم كاركردهای مدیریتی حكومت‌های محلی (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، مدیریت منابع انسانی، هدایت و كنترل) بررسی گردیده است.

79,200 ریال

-10%

88,000 ریال

مدیریت
محمد حسین رحمتی
کتاب مهربان
978-600-5823-61-5
296
1
1391
وزیری
شومیز

در بخش سوم نیز به منظور بهره‌گیری از تجربه سایر كشورها، وضعیت حكومت‌های محلی در برخی كشورها تبیین می‌گردد. گفتنی است كه "حكومت محلی از نظر مفهومی چند بعدی است كه تقریبا تمامی وظایف دولت را در گستره‌ای محدودتر انجام می‌دهد و به عنوان مینیاتوری از حكومت سیاسی جامعه مطرح است..."."

نوشتن نقد و نظر

کتاب اداره امور و سازمان های محلی در ایران

کتاب اداره امور و سازمان های محلی در ایران

"كتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی درمقطع كارشناسی به ارزش 3 واحد درسی تدوین شده، منبع اصلی درس "سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها" محسوب می‌شود. مطالب كتاب در سه بخش سامان یافته كه در بخش اول كلیات حكومت‌های محلی و در بخش دوم كاركردهای مدیریتی حكومت‌های محلی (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، مدیریت منابع انسانی، هدایت و كنترل) بررسی گردیده است.

مــحصولات مرتبط