ارزان شد! کتاب برندسازی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه

کتاب برندسازی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه

کتاب مهربان-اسداللهی

محصول جدید

کتاب برند سازی ناخودآگاه در مورد بخش انسانی تجارت است بسیاری از افراد به بازاریابی به چشم تلاشی در جهت جدا نمودن افراد از پولهایشان نگاه می کنند،نه به چشم راهی برای ارتباط با آنان و ارضای نیازهایشان. صد البته که برای این نوع تفکر دلایل قانع کننده ای هم دارند.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

152,000 ریال

-20%

190,000 ریال

مدیریت
داگلاس فن پریت
امین اسداللهی، مینا لشگری
کتاب مهربان
978-600-407-089-8
264
1
1396
وزیری
شومیز

متاسفانه تولید کننده ها برای مدت هاست که بازار خود را بر پایه های فرهنگی و اقتصادی بنا کرده اند بدون اینکه کوچکترین توجهی به تحولات زیستی و ذهنی داشته باشند. آنها تا جایی که توانسته اند از مضامین جامعه شناسی بهره برده اند در حالیکه عملا علوم طبیعی را نادیده گرفته اند. این مورد همانند وضعیت یک دریا فرصت اما دریغ از یک فرد فرصت شناس است. این تغییر تازه ازیک فرهنگ به دیدگاه بیولوژیکی رفتاری یکی از هیجان آنگیز ترین و امیدوار کننده ترین فرصتهای تاریخ جامعه بشریت است. در واقع چنانچه در این کتاب نشان داده خواهد شد بخش عمده ای از خارجی ترین، فراگیر ترین و اقتصادی ترین و ظاهری ترین قسمت فرهنگ ما همانند رسانه ها، چیزهایی که تلویزیون نشان می دهد و ما می بینیم، فیلم هایی که عاشقانه دوست داریم، تبلیغاتی که ما را به حرکت وا می دارند، خدماتی که هر روز دریافت می کنیم، همه آنها به طور وضوح دارای مشخصه های نوربیولوژیکال قابل توضیح اند.

مطالعه ی این کتاب را به همه افرادی که علاقمند و مشتاق به آشنایی با برند هستند، پیشنهاد می کنم. فارغ از اینکه در کدام کسب و کار مشغول به فعالیت هستند یا تمایل دارند وارد کسب و کار جدیدی شوند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب برندسازی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه

کتاب برندسازی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه

کتاب برند سازی ناخودآگاه در مورد بخش انسانی تجارت است بسیاری از افراد به بازاریابی به چشم تلاشی در جهت جدا نمودن افراد از پولهایشان نگاه می کنند،نه به چشم راهی برای ارتباط با آنان و ارضای نیازهایشان. صد البته که برای این نوع تفکر دلایل قانع کننده ای هم دارند.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

مــحصولات مرتبط