ارزان شد! تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

کتاب تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

کتاب مهربان -متیور کورد

محصول جدید

شايد حقيقتاً مهمترين بعد برنامه ريزي كسب و كار، انجام آن باشد. امروزه به طور فزاينده اي، صاحبان كسب و كارها، حتي اگر به وام بانكي نيازي هم نداشته باشند، در حال تهيه طرح هاي كسب و كار هستند. ساير افراد نيز هنگامي كه بايد يك طرح كسب و كار را براي ارائه به بانك تهيه نمايند، ارزش برنامه ريزي را درمي يابند.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

127,800 ریال

-10%

142,000 ریال

مدیریت
متیور کورد
عبدالحمید ابراهیمی، علی دلبری، هادی رجبی
کتاب مهربان
172
1
1394
وزیری
شومیز

به نظر مي رسد كه ارائه صرف نظرات بر روي كاغذ، خود به تنهايي موجب شفافيت اولويت ها و تمركز بر اقدامات اساسي خواهد شد. گاهي اوقات صاحبان كسب و كارها به طور كامل استراتژي هاي خود را بعد از اينكه مي فهمند فرضياتشان نادرست بوده اند در زمان تدوين طرحشان، تصميم گيري در مورد آميخته محصولات مختلف يا تهيه طرح تبليغاتشان، تغيير مي دهند. اين نوع تفكر يا تفكر مجدد صحيح با استفاده از برنامه ريزي كسب و كار، به تدريج در حال تبدیل شدن به يك رويه عادي است. کتاب تدوين يك طرح كسب و كار حرفه اي اثر متيو ركورد، که ویرایش پنجم آن در سال 2009 توسط انتشارات با مسئوليت محدود هاو تو بوكس به چاپ رسیده است، راهنمايي آسان و نظام مند براي افرادي است كه در جستجوي راه اندازي يك كسب و كار جديد هستند. همچنين ابعاد وسيعي را كه بايد به عنوان بخشي از فرآيند راه اندازي يك كسب و كار بررسي شده و مورد ارزيابي قرار گيرند، تشريح مي كند. اين كتاب اطلاعات بنيادين ضروري را براي مديران و برنامه ريزان كسب و كارها و دانشجويان كليه گرايش هاي مديريت ارائه مي دهد و آنان را قادر می سازد تا بتوانند طرح هاي كسب و كار را براي ارائه به بانك ها يا ساير تامين كنندگان منابع مالي تهيه نمايند. بزرگترين مشكلي كه شركت ها با آن مواجه هستند، بقاء در دو سال اول كاري است. وجود دانشي پايه در مورد فرآيند برنامه ريزي و سازماندهي يك كسب و كار مي¬تواند اساساً شانس بقاء شركت ها را افزايش دهد. اين كتاب براي ارائه چنين دانش و اطلاعاتي تهيه شده تا احتمال وقوع شانس مذكور را بهبود بخشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

کتاب تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

شايد حقيقتاً مهمترين بعد برنامه ريزي كسب و كار، انجام آن باشد. امروزه به طور فزاينده اي، صاحبان كسب و كارها، حتي اگر به وام بانكي نيازي هم نداشته باشند، در حال تهيه طرح هاي كسب و كار هستند. ساير افراد نيز هنگامي كه بايد يك طرح كسب و كار را براي ارائه به بانك تهيه نمايند، ارزش برنامه ريزي را درمي يابند.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

مــحصولات مرتبط