ارزان شد! کتاب طراحی چرخه عمر محصول

کتاب طراحی چرخه عمر محصول

کتاب مهربان-اسداللهی

محصول جدید

کتاب حاضر به طور دقیق به این تغییر پارادایم توجه کرده و با توصیف جنبه‌های فرعی شروع می‌شود. جنبه هایی که در آن نگرش (تفکر در ارتباط با چرخه عمر محصول نقش اساسی بازی می‌کنند). در عین حال این کتاب ابزار رایج و روش های خلاقانه برای بهینه سازی و مدل سازی چرخه عمر محصول را ارائه می‌دهد.

136,000 ریال

-20%

170,000 ریال

جورج نیمن، سرجی تیچ کیه ویچ، انگلبرت وست کامپر
امین اسداللهی
کتاب مهربان
978-60047-102-4
243
1
1395
وزیری
شومیز

سایر فصول به روش ها و رویکردهایی برای طراحی محصول با نگاهی به چرخه عمر به منظور به روزرسانی بهره‌برداری از محصول می‌پردازند و در بخش های بعد نیز رویکردها و تاثیرات خدمات پشتیبانی محصول با همان مفهوم چرخه عمر مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب توجه ویژه ای به مسئله شبکه‌هایی که مشتریان و تامین کنندگان را در طول عمر محصول به هم مرتبط می کنند، نموده است. این شبکه ها نه تنها نشانگر موفقیت‌های تجاری هستند بلکه راهگشایان خدمات اضافی نیز می باشند. این محصولات به ابزارهای تبدیل می شوند که به واسطه آنها می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

طراحی چرخه عمر، به توسعه ی یک مفهوم کل نگرانه (برنامه ریزی، محاسبات، تعاریف و طراحی) برای تمامی چرخه عمر یک محصول تلقی می گردد. طراحی چرخه عمر یعنی تنها یکبار برنامه ریزی، که مسیر تولید آن را در تمامی چرخه عمر مشخص می‌کند. برای مثال این مرحله شامل برنامه ریزی خدمات احتمالی محصول در مرحله استفاده از آن، روشهای بازیافت مواد، باز مصرف احتمالی بخش های خاص، سازماندهی لجستیک بازیافت و امکان استفاده بعدی از محصول است. بنابراین این یک پیش طرح مفهومی از تمامی عملکردهای محصول در طول عمر آن می‌باشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب طراحی چرخه عمر محصول

کتاب طراحی چرخه عمر محصول

کتاب حاضر به طور دقیق به این تغییر پارادایم توجه کرده و با توصیف جنبه‌های فرعی شروع می‌شود. جنبه هایی که در آن نگرش (تفکر در ارتباط با چرخه عمر محصول نقش اساسی بازی می‌کنند). در عین حال این کتاب ابزار رایج و روش های خلاقانه برای بهینه سازی و مدل سازی چرخه عمر محصول را ارائه می‌دهد.

مــحصولات مرتبط