ارزان شد! کتاب کاربردهای داده کاوی در نرم افزار مایکروسافت اکسل

کتاب کاربردهای داده کاوی در نرم افزار مایکروسافت اکسل

کتاب مهربان-شکوهیار

محصول جدید

امروزه داده ها قلب تپنده فرایندهای تجاری محسوب می شوند. با افزایش حجم توده داده ها،دانش داده کاوی در سالهای اخیر گسترش فوق العاده سریعی پیدا کرده است.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

108,000 ریال

-10%

120,000 ریال

مدیریت
سجاد شکوهیار، نیلوفر رجا
کتاب مهربان
978-600-407-100-0
176
1
1395
وزیری
شومیز

داده کاوی فرایند کشف دانش پنهان درون داده هاست که با توصیف، تشریح، پیش بینی و کنترل پدیده هاي گوناگون پیرامونی، داراي کاربرد بسیار وسیعی در حوزه هاي مختلف است. نرم افزار های متعددی برای استفاده از تکنیک های داده کاوی وجود دارد. ابزاری که ما در این کتاب استفاده نموده ایم نرم افزار نام اشنای اکسل است که با تنظیماتی ساده می تواند به یک ابزار قوی برای تحلیل های داده کاوی تبدیل شود. امید است کتاب حاضر بتواند ما را در رسیدن به این مهم یاری رساند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کاربردهای داده کاوی در نرم افزار مایکروسافت اکسل

کتاب کاربردهای داده کاوی در نرم افزار مایکروسافت اکسل

امروزه داده ها قلب تپنده فرایندهای تجاری محسوب می شوند. با افزایش حجم توده داده ها،دانش داده کاوی در سالهای اخیر گسترش فوق العاده سریعی پیدا کرده است.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

مــحصولات مرتبط