کتاب ارتباط موفقت آمیز با NLP

ارتباط موفقیت آمیز - اسماعیلی

محصول جدید

20,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
سالی دیمیک
علی اسماعیلی
شباهنگ
0-01-6127-964-978
192
3
1388
رقعی
شومیز

بسیاری از مربیان حرفه ای امروزه با برنامه ریزی عصبی- زبانی NLP آشنایی دارند.
آنها احتمالا می دانند که افراد اطلاعات خود را درباره ی دنیای پیرامون از طریق کانالهای
مخابره ای-دیداری، شنیداری و لامسه ای بدست می آورند. اگر ما از بین کانال های
ارتباطی از کانال های ترجیهی و برتر خود استفاده کنیم، می توانیم با دیگران ارتباط بهتری
برقرار کنیم. کتاب حاضر با ارائه اطلاعات مفیدی به شما می آموزد که چگونه می توانید
با بکارگیری اصول NLP کانال های ارتباطی برتر و ترجیحی خود را بشناسید و در
بسیاری از جنبه های آموزشی و زندگی راحت تر به اهداف مورد نظر خود دست یابید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب ارتباط موفقت آمیز با NLP

کتاب ارتباط موفقت آمیز با NLP

مــحصولات مرتبط