کتاب اصول مشتری مداری بانکداری هتلداری و خودروسازی

جاجرمی - یحیایی

محصول جدید

440,000 ریال

مدیریت
احمد یحیایی ایله ای
جاجرمی
۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۸-۱۷-۰
246
7
1398
وزیری
شومیز

چاپ اول این كتاب (اصول مشتري مداري تاليف احمد يحيايي ايله اي) توسط مركز آموزش مهمانداري و هتلداري ماربين منتشر شد. كتاب مذكور با ۳۰۰۰ جلد تيراژ در فروردين ماه ۱۳۸۵ انتشار يافته است.

چاپ دوم و سوم و چهارم کتاب توسط انتشارات جاجرمی منتشر شده است.

در چاپ انتشارات جاجرمی مشتری مداری در هتلها، خودروسازی و بانکداری مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب نگرشی نو به روابط عمومی در سازمانهای اقتصادی است و مورد توجه کارگزاران روابط عمومی و بازاریابی قرار گرفته است.

اين كتاب كه حاصل سه سال مطالعه و بررسي مستندات مرتبط با مشتريان است درفصول زير طبقه بندي شده است:

فصل اول : ارتباطات و مشتري مداري

- اين فصل انواع ارتباطات انساني ( كلامي و غير كلامي) و نقش آنها را در زندگي اجتماعي و سازماني شرح می دهد.

فصل دوم : مشتري مداري

- در اين فصل خوانندگان با مفهوم مشتري ، انواع مشتري و كاركنان و مديران و سازمانهاي مشتري مدار آشنا مي شوند.

فصل سوم : اصول مشتري مداري

- بعنوان محور و موضوع كتاب ، فصل اصول مشتري مداري در سه بخش : " قانون طلايي مشتري مداري " ، " اصول طلايي مشتري مداري" و " اصول جذب ، ارتباط ، حفظ و رضايت مشتري" تدوين شده است.

الف : قانون طلايي مشتري مداري

هميشه حق با مشتري است حتي اگر حق با مشتري نباشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول مشتری مداری بانکداری هتلداری و خودروسازی

کتاب اصول مشتری مداری بانکداری هتلداری و خودروسازی

مــحصولات مرتبط