کتاب جنگل استراتژی کارآفرینی در قالب یک مکتب

جاجرمی- احمدپور

محصول جدید

650,000 ریال

مدیریت
هنری مینتز برگ ، بروس آلسترند ، ژوزف لمپل
محمود احمدپورداریانی
جاجرمی
۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۸-۱۸-۷
383
6
1397
وزیری
شومیز

"استراتژی یا راهبرد به معنای عام عبارت است از خط مشی یا برنامه‌ای كه برای رسیدن به هدفی خاص اتخاذ می‌شود. این واژه در مباحث مدیریتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... كاربرد متداول دارد و به منزله یكی از عناصر مهم مرتبط با مدیریت مطرح بوده و اساس تصمیم‌گیری‌های مدیریتی محسوب می‌شود. به طوری كه نمی‌توان آن را جدای از مدیریت پنداشت. چه بسا مدیریت موفق، اغلب حاصل تدوین استراتژی‌های مناسب و موثر است. به لحاظ گستردگی موضوع استراتژی، مولفین كتاب حاضر كوشیده‌اند تا در اثر حاضر علاوه بر شناساندن مفاهیم استراتژی، هم از نظر زمان آینده (به عنوان استراتژی حساب شده) و هم از منظر گذشته به منزله استراتژی تحقق‌یافته، به انواع دیگری از استراتژی بپردازند. در ادامه نیز استراتژی را در قالب جنگلی كه حیوانات گوناگونی را در خود جای داده و هریك از آنها سمبل مكتب فكری در ارتباط با فرایند شكل‌گیری استراتژی هستند به تصویر می‌كشند."

نوشتن نقد و نظر

کتاب جنگل استراتژی کارآفرینی در قالب یک مکتب

کتاب جنگل استراتژی کارآفرینی در قالب یک مکتب

مــحصولات مرتبط