کتاب یونگ شناسی کاربردی

بنیاد فرهنگ زندگی-سرگلزایی

محصول جدید

این کتاب کتابی مکمل برای کسانی است که به نوعی نوشته های یونگ -به علت دشواری- آن ها را مایوس و دلزده کرده است.

470,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
رابین رابرتسون
ساره سرگلزایی
بنیاد فرهنگ زندگی
۹۷۸۶۰۰۶۲۶۸۱۳۲
220
5
1396
رقعی
شومیز

به قول جان -ای- سنفورد (نویسنده سبک یونگی ) "سبک این کتاب آن قدر مهییج و نیرومند است که باعث می شود حتی مرور اندیشه ها و مطالب که برای مان تازگی ندارند و قبلا با آن ها اشنا شده ایم نیز جالب و هیجان انگیز باشد". رابین رابرتسون نویسنده این کتاب مضامین یونگی را با نظم و با حفظ امانت به نگارش در آورده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب یونگ شناسی کاربردی

کتاب یونگ شناسی کاربردی

این کتاب کتابی مکمل برای کسانی است که به نوعی نوشته های یونگ -به علت دشواری- آن ها را مایوس و دلزده کرده است.

مــحصولات مرتبط