کتاب مدیریت استرس Dummies

مدیریت استرس-الکین

محصول جدید

220,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
آلن الکین
اکرم قیطاسی
آوند دانش
۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۶۱۵
278
6
1396
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت استرس Dummies

کتاب مدیریت استرس Dummies

مــحصولات مرتبط