کتاب خدمات ناب

آموزه - موتابیان

محصول جدید

عنوان فرعي: بهبود فعالیت‌های اداری و خدماتی به کمک نقشه‌برداری جریان ارزش موضوع: آموزش چگونگی ترسیم نقشه جریان ارزش در فعالیت‌های اداری، خدماتی، پشتیبانی (غیر تولیدی) و برنامه اجرا

250,000 ریال

مدیریت
موسسه لین اینترپرایز
کاظم موتابیان
آموزه
978-964-5528-47-6‬‬
172
1
1392
رحلی
شومیز

اگر شما یک شرکت خدماتی هستید (یعنی محصولی غیر فیزیکی مثل اطلاعات، خدمات نگهداری، بازرگانی و ...) و احساس می‌کنید با مشکلات مالی و بحران‌های ناشی از کاهش فروش یا سود مواجه هستید چون نتوانسته‌اید به نیازهای مشتریان خود به موقع و به درستی پاسخ دهید، یا اگر شرکتی تولیدی هستید که فکر می‌کنید بخش مهمی از مشکلات شما به بخش اداری و پشتیبانی شما مربوط می‌شود (امور اداری، تدارکات، امور مالی، خدمات نت، واحد تکوین محصول و ...) پس شما باید ابزارهای ناب برای بهبود فهالیت‌های خدماتی را بیاموزید و به کار بندید.

کتاب کارگاهی خدمات ناب. بهترین منبع برای همه کسانی است که می‌خواهند با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌های خود به یک حاشیه سود پایدار و رو به افزایش دست یابند.

این کتاب کارگاهی که هم برای استفاده در دوره آموزشی مربوطه مناسب است و هم به تنهایی یک منبع اموزشی فوق‌العاده است، بهترین منبعی که تا کنون در زبان فارسی برای کسانی تهیه شده است که می‌خواهند به کمک دانش، کسب و کار خود را بهبود دهند و به سرامدی رقابتی دست یابند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب خدمات ناب

کتاب خدمات ناب

عنوان فرعي: بهبود فعالیت‌های اداری و خدماتی به کمک نقشه‌برداری جریان ارزش موضوع: آموزش چگونگی ترسیم نقشه جریان ارزش در فعالیت‌های اداری، خدماتی، پشتیبانی (غیر تولیدی) و برنامه اجرا

مــحصولات مرتبط