کتاب جهانی سازی چهار الگو و یک رویکرد انتقادی

پژواک- اسدپور

محصول جدید

120,000 ریال

اقتصاد
تونی اسمیت
فروغ اسدپور
پژواک
۹۷۸۶۰۰۶۲۹۹۰۳۷
440
1
1391
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب جهانی سازی چهار الگو و یک رویکرد انتقادی

کتاب جهانی سازی چهار الگو و یک رویکرد انتقادی

مــحصولات مرتبط