کتاب آفرینش حرکت پیوسته

آموزه - موتابیان

محصول جدید

فهرست مطالب كتاب مقدمه جيم ووماك،دان جونز و جان شوك در آمد بخش 1 -آغاز كار بخش 2 - كار چيست ؟ بخش 3 - ماشين ها ،مواد ائليه و چيدمان لازم براي حركت بخش 4 - توزيع كار بخش 5 -ارتباط با مشتري و تنظيم حركت بخش 6 - پياده سازي ، تداوم و بهبود نتيجه گيري درباره نويسندگان پيوست ها الف : درباره حركت پيوسته ب : جدول تركيب كار استاندارد

390,000 ریال

مدیریت
مایک رادر ، ریک هریس ، موسسه لین اینترپرایز
کاظم موتابیان ، آزاده رادنژاد
آموزه
964-5528-36-4‬
130
2
1392
رحلی
شومیز

چشمانی که حرکت را می‌بیند، چشمانی است که اتلاف را می‌بیند.

کتاب آفرینش حرکت پیوسته، با طرح 11 سوال در ابتدای کتاب آغاز می‌شود، سوالاتی که پاسخ شما و یا تیم بهبود ناب‌تان به آنها، گام به گام شما را در مسیر طراحی و چیدمان یک سلول حرکت پیوسته (سلول u شکل ناب) هدایت می‌کند، چیدمانی که بر اساس ضرورت‌های کارخانه یا کارگاه و همچنین محدودیت‌‌های شما، بهترین چیدمان ممکن برای شما خواهد بود.

کتاب کارگاهی آفرينش حرکت پيوسته، با بيانی ساده و گام به گام، مراحل استقرار يک سيستم حرکت پيوسته پايدار مواد و اطلاعات در سلول‌ها و خطوط توليد را آموزش می‌دهد.  استقرار حرکت پيوسته، گام اول و پيشنياز دستيابی به هر گونه جريان ارزش نابی است.
در بسياری از کارخانه‌ها، آنچه به عنوان استقرار توليد ناب انجام شده است معمولاً عبارت است از تبديل مزرعه – فرآيندها به سلول‌های مختص خانواده‌های محصول، که در واقع چيزی نيست به جز سلول‌هايي که فقط يک حرکت پر نوسان و پر توقف دارند. خروجی سلول، ساعت به ساعت در نوسان است و تلی از موجودی‌ها در بين هر گام توليد، روی هم تلنبار می‌شوند. نتيجه آنکه بخش مهمی از مزايای سلولی شدن از دست می‌رود، مزايايي که می‌شد به راحتی بدانها دست يافت. آفرينش حرکت پيوسته، که دنباله کتاب آموزش ديدن است، مشخصاً بر عمليات کف کارگاه متمرکز است و یک دستورالعمل ساده و گام به گام برای حذف اتلاف و آفرينش ارزش در سطح فرآيند ارائه می‌کند.

 

آفرينش حرکت پیوسته شما را به سطح جديدی از عملکرد خواهد رساند تا بتوانيد با طراحی درست و کارآی سلول‌های حرکت پيوسته، به شکل قابل توجهی از هزینه‌ها و زمان انتظار توليد خود را بکاهيد. در اين کتاب خواهيد آموخت:
1. عمليات استقرار حرکت پيوسته را از کجا آغاز کنيد
2. چگونه سلول‌ها و خطوط توليد حرکت پيوسته خود  را بس کارآتر کنيد
3. چگونه  يک فرآيند سرعت ساز را مديريت کنيد تا بتوانيد يک جريان ارزش ناب را متحقق سازيد.
4. چگونه دستآوردهای خود را تثبيت کرده و فرآيند بهبود را تداوم دهيد.

آفرينش حرکت پيوسته گام منطقی بعد از نقشه‌‌برداری جريان ارزش است ( به کتاب آموزش ديدن مراجعه کنيد). شما در مرحله نقشه‌برداری جريان ارزش، بايد فرآيند سرعت ساز (فرآيند پيشتاز) خود را تعيين کرده و نحوه حرکت مواد و اطلاعات در کارخانه را نيز طراحی کره باشید.

پس از اين کار، گام بعدی آن است که از سطح کارخانه به سطح فرآيند آمده و سلول حرکت پيوسته پيشتاز (سرعت ساز) خود را متحقق کنيد. اين کار باعث می‌شود که شما آهنگ توليد را برای کل کارخانه و جريان ارزش، تغيين کرده و اصول حرکت پيوسته را در هر جا که بتوان پياده کنيد.

آموزش ديدن به شما ياد می‌دهد که جريان ارزش ناب را بشناسيد، اما بدون داشتن يک فرآيند سرعت‌ساز کارآی پيشتاز نخواهيد توانست يک جريان ارزش ناب داشته باشيد. آفرينش حرکت پيوسته ، عميقاً بر نحوه آفرينش اين فرآيند شتاب‌ساز متمرکز است که مهم‌ترين مرحله برای دستيابی شما به یک جريان ارزش ناب آينده خواهد بود.

تمام جريان‌های ارزش، نهايتاً فقط يک فرآيند سرعت‌ساز خواهند داشت. فرآيند سرعت‌ساز همان جايي است که محصول شکل نهايي خود را گرفته و برای مشتری نهايي ارسال خواهد شد. از آن رو به اين فرآيند سرعت‌ساز يا پيشتاز می‌گويند که نحوه مديريت اين فرآيند است که تعيين می‌کند شما تا چه حد می‌توانيد به خوبی به مشتری خود سرويس دهيد و همچنين چه الگوی تقاضا و سفارشی برای فرآيندهای قبلی مناسب است.
نحوه مديريت فرآیند سرعت‌ساز، به راستی واجد اهميت خاص است. ثبات و استمرار حرکت محصول در فرآيند سرعت‌ساز است که برای ديگر فرآيندهای شما يک تقاضای ثابت و مستمر ايجاد می‌کند.

اگر واقعاً می‌خواهيد يک جريان ارزش ناب داشته باشيد، جريان ارزشی با حداقل اتلاف و حداکثر ارزش‌آفرينی برای مشتری، بايد بتوانيد يک حرکت پيوسته واقعی را در فرآيندهای خود متحقق کنيد. کتاب آفرينش حرکت پيوسته، راهنمای عملی شما خواهد بود برای تحقق عملی چنين حرکت پيوسته تک واحدی‌ای.

اين کتاب توسط مايک رادر و ريک هريس دو مربی کارآموزده ناب نوشته و توسط لين اينترپرايز (LEI) منتشر شده است .

 

نوشتن نقد و نظر

کتاب آفرینش حرکت پیوسته

کتاب آفرینش حرکت پیوسته

فهرست مطالب كتاب مقدمه جيم ووماك،دان جونز و جان شوك در آمد بخش 1 -آغاز كار بخش 2 - كار چيست ؟ بخش 3 - ماشين ها ،مواد ائليه و چيدمان لازم براي حركت بخش 4 - توزيع كار بخش 5 -ارتباط با مشتري و تنظيم حركت بخش 6 - پياده سازي ، تداوم و بهبود نتيجه گيري درباره نويسندگان پيوست ها الف : درباره حركت پيوسته ب : جدول تركيب كار استاندارد

مــحصولات مرتبط