کتاب تجارت الکترونیکی در بنادر مفاهیم کاربردها و نمونه های اجرایی

اسرار دانش-جلالی

محصول جدید

150,000 ریال

اقتصاد
علی اکبر جلالی و دیگران
اسرار دانش
۹۷۸۹۶۴۹۸۶۰۵۶۵
227
1
1391
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تجارت الکترونیکی در بنادر مفاهیم کاربردها و نمونه های اجرایی

کتاب تجارت الکترونیکی در بنادر مفاهیم کاربردها و نمونه های اجرایی

مــحصولات مرتبط