کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

آها- سعیدی کیا

محصول جدید

تحولات دهه های اخیر در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فضای کسب وکار را دستخوش تغییرات بسیار زیادی نموده است. این تغییرات در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط کسب و کار، گزینه های بسیار متنوعی را برای خلق و ارائه محصولات و خدمات در اختیار مدیران کسب وکار قرار داده استسعیدی کیا

240,000 ریال

مدیریت
مهدی سعیدی کیا ، فیروزه طبیب زاده
آها
978-600-94002-6-3
160
4
1395
وزیری
شومیز

 در این راستا مدیریت کسب و کار به عنوان یک مفهوم مدیریتی وارد ادبیات کسب و کار شد تا بتواند از طریق مهارت های مدیریتی نسبت به تغییرات و تحولات روز افزون این محیط انعطاف پذیری لازم را برای استفاده از فرصت های کسب و کار نشان دهد. آغاز یک کسب و کار اغلب نتیجه برخی وقایع، شرایط و محرک های ویژه دریک محیط فردی است. این محرک ها همزمان با تشویق افراد به تفکر خلاقانه، میل به تشویق راه اندازی کسب و کارهای کوچک جدید را بر می انگیزد.

درس حاضر به جهت تحلیل و بررسی مدیریت کسب‌ و‌کار و بهره‌وری در دو بخش ارایه گردیده است؛ بخش اول راجع به مدیریت کسب‌ و‌کار است که در فصل اول آن مفهوم کسب‌ و‌ کار‌ و انواع کسب ‌و‌ کار به ویژه کسب ‌و ‌کارهای کوچک مورد بحث قرار می‌گیرد و در فصل دوم این بخش به مدل کسب‌ و ‌کار و همچنین طراحی اصلی کسب و کار پرداخته می‌شود. در فصل بعد به مدیریت کسب‌ و ‌کار و مباحثی همچون مسا‌ئل مالی ، بازاریابی ، مدیریت منابع انسانی و قوانین و مقررات کسب‌ و ‌کار پرداخته می‌شود. در بخش بعدی راجع به بهره وری ، تعاریف ، انواع ، سطوح و نحوه اندازه‌گیری آن و در فصل بعدی این بخش در خصوص بهبود بهره وری نکاتی به مخاطبین ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

تحولات دهه های اخیر در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فضای کسب وکار را دستخوش تغییرات بسیار زیادی نموده است. این تغییرات در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط کسب و کار، گزینه های بسیار متنوعی را برای خلق و ارائه محصولات و خدمات در اختیار مدیران کسب وکار قرار داده استسعیدی کیا

مــحصولات مرتبط