کتاب کاربینی

آها - یگانه

محصول جدید

140,000 ریال

مدیریت
فریدون یگانه ، افروز موسوی ، شیوا جلیلی سعدآباد
آها
8_02_7535_600_978
91
1
1393
وزیری
شومیز

برای درک درست از کاربینی باید محیط کار واقعی را تعریف کرد؛ چرا که آزمایشگاه، کارگاه و محیط های شبیه سازی شده نمی تواند درک درستی از محیط کار واقعی را انتقال دهد.

منظور از کاربینی تنها مشاهده صرف نیست بلکه فرد باید بتواند علاوه بر اینکه در محیط آموزشی هنجارهای غالب بر محیط علمی را در خود درونی می کند، با هنجارهای غالب بر محیط شغلی خود نیز ارتباط برقرار نماید. درس کاربینی تأکید بسیار زیادی در جامعه پذیری دانشجو خواهد داشت.

در این درس سعی شده است به کسانی که وارد یک رشته تحصیلی شده‌اند کمک کند تا بتوانند با مشاهده و تجزیه و تحلیل فضاهای شغلی مرتبط با رشته تحصیلی بر مبنای روحیات و توانمندی خود نسبت به انتخاب شغل اقدام نمایند و اگر رشته تحصیلی تفاوت بسیار زیادی با تیپ شخصیتی و یا توانمندی او دارد بتواند با تشخیص درست نسبت به تغییر رشته تحصیلی اقدام نماید. البته ممکن است فرد در شرایط فعلی با توجه به بحران بیکاری قدرت انتخاب نداشته باشد ولی بهتر است بداند که شرایط آرمانی او برای شغل مورد نظرش چیست تا بتواند در ادامه در پی انتخاب شغل ایده آل خود باشد و یا در واقعی ترین شکل ممکن بتواند شغل خود را با توانمندی و تیپ شخصیتش تطبیق دهد و یا برعکس بتواند با افزایش توانمندی خود با شغلش سازگار و منطبق شود.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کاربینی

کتاب کاربینی

مــحصولات مرتبط