کتاب فرهنگ عمومی

آها- سعیدی کیا

محصول جدید

یک از جنبه های مشترک تمام اعصار و همچنین وجه تمایز آنها فرهنگ حاکم بر آن عصر است. فرهنگ به معنی تمام خلاقیت های ذهنی و مظاهر اجتماعی و فردی مانند رفتار، گفتار و کردار مردم، ساخته ها و مصنوعات ذهن و دست آدمیان است که تأثیری بسیار با اهمیت تر از آنچه به ذهن می رسد بر اعصار گوناگونی که بشریت پشت سر گذارده، داشته است.

200,000 ریال

علوم اجتماعی
مهدی سعیدی کیا ، فاطمه حمصی ، هدی آقا کاظم شیرازی
آها
978-600-94002-3-2
168
3
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب فرهنگ عمومی

کتاب فرهنگ عمومی

یک از جنبه های مشترک تمام اعصار و همچنین وجه تمایز آنها فرهنگ حاکم بر آن عصر است. فرهنگ به معنی تمام خلاقیت های ذهنی و مظاهر اجتماعی و فردی مانند رفتار، گفتار و کردار مردم، ساخته ها و مصنوعات ذهن و دست آدمیان است که تأثیری بسیار با اهمیت تر از آنچه به ذهن می رسد بر اعصار گوناگونی که بشریت پشت سر گذارده، داشته است.

مــحصولات مرتبط