کتاب اصول سرپرستی

آها - سعیدی کیا

محصول جدید

حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریت به شمار می آید. چرا که سرپرست از یک طرف باید همنوا با مدیریت عالی سازمان به دنبال آرمان ها و اهداف ایده آل باشد، از سوی دیگر خود را با واقعیت ها و مشکلاتی که گریبان گیر اجرا هستند.

220,000 ریال

مدیریت
مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
آها
978-600-94432-0-8
144
8
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول سرپرستی

کتاب اصول سرپرستی

حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریت به شمار می آید. چرا که سرپرست از یک طرف باید همنوا با مدیریت عالی سازمان به دنبال آرمان ها و اهداف ایده آل باشد، از سوی دیگر خود را با واقعیت ها و مشکلاتی که گریبان گیر اجرا هستند.

مــحصولات مرتبط