کتاب مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

آها - عابدی

محصول جدید

160,000 ریال

مدیریت
مهدی عابدی ، فاطمه کنگی
آها
978-600-7535-08-0
144
2
1395
وزیری
شومیز

توجه به کیفیت و بررسی مشخصه های آن در ویژگی های محصول و یا خدمات و انطباق آن ها با آن چه که مطلوب و از پیش تعیین شده است، از دیرباز در میان انسان ها مورد اهمیت واقع بوده است . بنابراین مفهوم عملی کیفیت از دیر با توسط انسان قابل درک بوده است. همزمان با انقلاب صنعتی، مفهوم کیفیت و روند عملیاتی شدن آن دچار دگرگونی شد و با گذشت زمان تکامل یافت و اساس علم کیفیت را پایه ریزی نمود.

در این درس در ابتدا مفاهیم ، اصول و تاریخچه کیفیت بیان می گردد ، سپس در فصل دوم اصول و ابزارهای موجود در حوزه مدیریت کیفیت یکپارچه معرفی می شوند .در فصل سوم برخی مدل های کیفیت جهت کنترل کیفیت محصولات و یا خدمات و همچنین برخی مفاهیم آماری کاربردی درعلم کنترل کیفیت ارائه می گردد. در فصل چهارم فلسفه کنترل کیفیت آماری و روش هایی که بر این مبنا ارائه شده اند بیان می شوند. در فصل پنجم اصول طراحی نمودارها کنترل برای مشخصه های متغیر فرایند ها بیان می شود و نهایت در فصل ششم به سیستم های مدیریت کیفیت اشاره شده است.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

کتاب مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

مــحصولات مرتبط