کتاب کنترل پروژه

آها- علی نژاد

محصول جدید

160,000 ریال

مدیریت
امین علی نژاد اسبوئی
آها
2_2_94432_600_978
152
3
1396
وزیری
شومیز

امروزه تغییرات سریع تکنولوژی، بازارهای شدید رقابتی و رایزنی فشرده و قدرتمندانه، شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های متول پروژه را تشویق به تغییر نگرش و سیستم مدیریتی خود نموده است.

در بحبوحه نبرد انتخاب بین غرق شدن یا شنا کردن و یا تطبیق و سازگاری یا مرگ و نابودی، مدیریت پروژه و پروژه مداری در مدیریت تنها انتخاب و راه نجات فرار وی، پیمانکاران و سازمان ها است؛ لذا پرداختن به مباحث مدیریت و کنترل پروژه و آموزش نیروی انسانی شاغل در سازمان جهت راهبری و پیشبرد پروژه های توسعه ای و نجات بخش سازمان بیش از پیش لازم و ضروری است.

در این درس سعی شده امکان آشنایی با اصول برنامه‌ریزی ، مدیریت و کنترل پروژه برای خوانندگان فراهم شود ، نرم‌افزارها و استانداردهای موجود در این حوزه معرفی شده و گام‌های ابتدایی ورود به این حوزه برداشته شود. از این رو در فصل اول به بیان مختصری از تاریخچه مدیریت پروژه پرداخته شد و مفهوم پروژه و ویژگی‌های آن بیان شد. در فصل دوم به بیان مفهوم مدیریت پروژه پرداخته و توضیحاتی نیز در  مورد دفتر مدیریت پروژه بیان شد. در فصل سوم برنامه‌ریزی پروژه بامحوریت چرخه حیات پروژه و ساختار شکست کار تشریح شده و در فصل چهارم زمانبندی پروژه در حد آشنایی با تکنیک‌های زمانبندی موجود ارائه شد. فصل پنجم با رویکرد معرفی منابع پروژه و آشنایی با تخصیص و تسطیح آن‌ها بیان شده و در فصل ششم به کنترل هزینه و پیشرفت پروژه پرداخته شد. در فصل هفتم استانداردهای ۵ PMBOK و ۲PRINCE با هدف آشنایی استفاده‌کنندگان این درس ارائه شد و نقش مکمل بودن آنها بیان شد. در نهایت در فصل هشتم به معرفی برخی نرم‌افزارهای موجود پرداخته و توضیحاتی برای شروع کار با نرم‌افزار بیان شد.

لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کنترل پروژه

کتاب کنترل پروژه

مــحصولات مرتبط