کتاب کاربرد اصل 80/20 اصل پارتو در کسب و کار

پارسیا- کامگار

محصول جدید

550,000 ریال

مدیریت
ریچارد کچ
امیر کامگار ، محمد بهشتی حسینیان
پارسیا
9786007010440
304
5
1398
وزیری
شومیز

اصل یا قانون نانوشته و جهان شمول 20/80 مبنی بر اینکه 80 درصد دستاوردها تنها از 20 دصد فعالیت ها ناشی می شود، یا اینکه 80 درصد پول و درآمد تنها در اختیار 20 درد افراد است، و صدها نمونه و مصداق دیگر باعث می شود دید خواننده نسبت به این موضوع عوض شده و با ریزبینی بیشتری به دنبال تاکید بر 20 درصد مفیدتر برای موفقیت، ثروتمندشدن و شادکامی برآید. پس از مطالعه کتاب، خواننده باید بتواند هزینه ها خود را کاهش دهد، مشتریان بیشتری به خود جذب کند، این واقعیت که پول از اصل 80/20 تبعیت می کند را بهتر بفهمد، در کسب و کار خود از این اصل استفاده نماید، زمان خود را بهتر مدیریت کند، استراتژی های خود را با این دیدگاه در کارو زندگی خود تغییر دهد، و نهایتاً جهان شمول بودن آن را برای بهره مند شدن از مزایای بی شماری که دارد،بهتر درک نماید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کاربرد اصل 80/20 اصل پارتو در کسب و کار

کتاب کاربرد اصل 80/20 اصل پارتو در کسب و کار

مــحصولات مرتبط