ارزان شد! سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

کتاب سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

کتاب مهربان-بدخشانی

محصول جدید

سرمايه معنوي در یک سازمان به مراتب با ارزشتر از سرمايه مادي آن بوده و مي تواند منشاء ايجاد تحولي اساسي در رهبري و مديريت آن سازمان گردد و همچنین کمک کند تا سازمان از قابليت هايي برخوردار شود که به تعالي و توسعه پايدار آنها بيانجامد.

91,800 ریال

-10%

102,000 ریال

مدیریت
فرناز بدخشانی
کتاب مهربان
‭978-600-407-004-1
135
1
1394
وزیری
شومیز

مدل انتخاب شده براي اين کتاب بر گرفته از تحقيقات دانا زوهر و این مارشال مي باشد. بطور کلی سرمايه معنوي در سطح سازماني داراي 12 شاخص است, که عبارتند از: خودآگاهي, تغييرچارچوب هاي ذهني, خود انگيختگي, چشم انداز محوري و ارزش محوري, کل نگري, دگر خواهي, استقبال از تفاوت ها, استفاده مثبت از چالش ها, استقلال راي, تمايل به طرح چراهاي بنيادي, فروتني و احساس رسالت.

نوشتن نقد و نظر

کتاب سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

کتاب سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

سرمايه معنوي در یک سازمان به مراتب با ارزشتر از سرمايه مادي آن بوده و مي تواند منشاء ايجاد تحولي اساسي در رهبري و مديريت آن سازمان گردد و همچنین کمک کند تا سازمان از قابليت هايي برخوردار شود که به تعالي و توسعه پايدار آنها بيانجامد.

مــحصولات مرتبط