گالری تصاویر

کتاب روش های مطالعه و پژوهش برای یادگیری بهتر

آوا - بابایی اربوسرا

محصول جدید

کتاب حاضر شامل چهار فصل است:

فصل اول : مطالعه و روش های آن

فصل دوم : شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع ان

فصل سوم: شیوه گزارش نویسی و تهیه مقاله علمی ، پژوهشی و مطبوعاتی 

فصل چهارم : روش های تحقیق و جمع اوری اطلاعات

125,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
ایرج بابایی اربوسرا
آوا
978-600-5526-04-2
248
4
1394
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب روش های مطالعه و پژوهش برای یادگیری بهتر

کتاب روش های مطالعه و پژوهش برای یادگیری بهتر

کتاب حاضر شامل چهار فصل است:

فصل اول : مطالعه و روش های آن

فصل دوم : شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع ان

فصل سوم: شیوه گزارش نویسی و تهیه مقاله علمی ، پژوهشی و مطبوعاتی 

فصل چهارم : روش های تحقیق و جمع اوری اطلاعات

مــحصولات مرتبط