کتاب خلاصه مباحث اساسی روان شناسی تربیتی

آوا- کریم پور

محصول جدید

این مجموعه بر پایه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف خلاصه گردیده است و می‌توان گفت کمک شایانی به داوطلبان رشته های علوم تربیتی ارائه نماید. چرا که کتاب مذکور، یکی از منابع اصلی آزمون در رشته های علوم تربیتی به ویژه روانشناسی تربیتی، مدیریت آموزشی و ... بوده و هر ساله بخشی از سؤالات آزمون را به خود اختصاص داده است.

103,500 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
طاهره کریم پور
آوا
978-600-346-133-8
224
1
1394
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب خلاصه مباحث اساسی روان شناسی تربیتی

کتاب خلاصه مباحث اساسی روان شناسی تربیتی

این مجموعه بر پایه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف خلاصه گردیده است و می‌توان گفت کمک شایانی به داوطلبان رشته های علوم تربیتی ارائه نماید. چرا که کتاب مذکور، یکی از منابع اصلی آزمون در رشته های علوم تربیتی به ویژه روانشناسی تربیتی، مدیریت آموزشی و ... بوده و هر ساله بخشی از سؤالات آزمون را به خود اختصاص داده است.

مــحصولات مرتبط