کتاب کتاب سیاه کوچک مدیریت پروژه

آوا - دهقان

محصول جدید

در این کتاب مجموعه ای از اطلاعات پایه مورد نیاز مدیران برای بنا کردن اولین پایه های ساختار پروژه همچنین پیشبردپروژه میباشد

100,000 ریال

مدیریت
مایک سی تامست
منصوره دهقان
آوا
978-964-2890-17-0
224
1
1389
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب کتاب سیاه کوچک مدیریت پروژه

کتاب کتاب سیاه کوچک مدیریت پروژه

در این کتاب مجموعه ای از اطلاعات پایه مورد نیاز مدیران برای بنا کردن اولین پایه های ساختار پروژه همچنین پیشبردپروژه میباشد

مــحصولات مرتبط