کتاب مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی - محمدی

محصول جدید

مطالعه این کتاب به دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت توصیه می‌گردد. نگارندگان این کتاب تلاش نموده‌اند تا در این مجموعه مباحث نوین حوزه رفتاری که امروزه به عنوان یک چالش چشمگیر  فراروی مدیران و کارگزاران بخش دولتی و خصوصی قلمداد شده، بررسی گردند و همچنین تمامی موضوعات این کتاب از ابعاد مختلف همچون مفاهیم، مبانی و الگوهای مرتبط مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

139,500 ریال

مدیریت
حامد محمدی ، بهروز ریگی ، احمد سلیمانی کلهروی
آوا
978-600-346-057-7
328
1
1393
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

مطالعه این کتاب به دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت توصیه می‌گردد. نگارندگان این کتاب تلاش نموده‌اند تا در این مجموعه مباحث نوین حوزه رفتاری که امروزه به عنوان یک چالش چشمگیر  فراروی مدیران و کارگزاران بخش دولتی و خصوصی قلمداد شده، بررسی گردند و همچنین تمامی موضوعات این کتاب از ابعاد مختلف همچون مفاهیم، مبانی و الگوهای مرتبط مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

مــحصولات مرتبط