کتاب چگونه مطلب را ارائه کنیم

آذر- رجبی

محصول جدید

آنها که نگران نحوه بیان و میزان تاثیر گذاری سخنان خود بر مخاطبان هستند باید این کتاب راهنما را مطالعه نمایند و تلاش کنند دستورات وراهنماییها ی آن را به کار گیرند.

50,000 ریال

مدیریت
فرجاد رجبی
آذر
978-600-6558-95-0
124
1
1392
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب چگونه مطلب را ارائه کنیم

کتاب چگونه مطلب را ارائه کنیم

آنها که نگران نحوه بیان و میزان تاثیر گذاری سخنان خود بر مخاطبان هستند باید این کتاب راهنما را مطالعه نمایند و تلاش کنند دستورات وراهنماییها ی آن را به کار گیرند.

مــحصولات مرتبط