کتاب استقرار استاندارد 1999: 10015 iso در سازمان ها و صنایع استاندارد مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش

آذر - نوری

محصول جدید

400,000 ریال

مدیریت
فیروز نوری
آذر
9789647901765
194
2
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب استقرار استاندارد 1999: 10015 iso در سازمان ها و صنایع استاندارد مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش

کتاب استقرار استاندارد 1999: 10015 iso در سازمان ها و صنایع استاندارد مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش

مــحصولات مرتبط