کتاب در قلمرو فرهنگ و سیاست

شرکت سهامی اتشار-صادقی

محصول جدید

کتاب حاضر، شامل مقالات فرهنگی نویسنده و گفت‌وگوهایش با برخی چهره‌های فرهنگی و سیاسی همچون «عبدالعلی ادیب برومند»، «فریدون مجلسی»، «داود هرمیداس باوند»، «صادق طباطبایی»، «شهرداد روحانی» و «اصغر دادبه» است.

225,000 ریال

علوم اجتماعی
محمد صادقی
شرکت سهامی اتشار
2 -375-325-964-978
232
2
1397
رقعی
شومیز

در بخش اول مقالات فرهنگی و سیاسی، در بخش دوم مقالات سینمایی درباره فیلم‌سازان نامدار جهان و در بخش سوم برخی گفتگوهای نویسنده درباره فرهنگ، هنر، تاریخ و سیاست گردآوری‌شده است. «نگاه ایرانی به جهان»، «پایان رنج‌های رجبی»، «مبارزه برای انسان بودن»، «هذیان در هذیان»، «زیر آوار کلمات»، «رؤیاها و لحظه‌های فرسوده»، «پیامدهای نیندیشیدن» عنوان‌های برخی از مقالات این کتاب هستند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب در قلمرو فرهنگ و سیاست

کتاب در قلمرو فرهنگ و سیاست

کتاب حاضر، شامل مقالات فرهنگی نویسنده و گفت‌وگوهایش با برخی چهره‌های فرهنگی و سیاسی همچون «عبدالعلی ادیب برومند»، «فریدون مجلسی»، «داود هرمیداس باوند»، «صادق طباطبایی»، «شهرداد روحانی» و «اصغر دادبه» است.

مــحصولات مرتبط