کتاب موردی کاوی برای کارکردهای اصلی مدیریت

کتاب موردی کاوی-زادگان

محصول جدید

195,000 ریال

مدیریت
عباس زادگان، مرتضی رضائی زاده
شرکت سهامی انتشار
1 -231-325-964-978
288
4
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب موردی کاوی برای کارکردهای اصلی مدیریت

کتاب موردی کاوی برای کارکردهای اصلی مدیریت

مــحصولات مرتبط