کتاب شهربازی هوش هیجانی کودک سازگار

یار مانا- محسنی

محصول جدید

در این مجموعه ۹ جلدی، با توجه به اهمیت پرورش هوش هیجانی در کودکان به‌منظور زمینه‌سازی برای موفقیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی از یک‌سو و نقش بازی به‌عنوان ابزاری جذاب و مؤثر در یادگیری و رشد و پیشرفت از سوی دیگر، مجموعه‌ای از بازی‌ها طراحی شده است که می‌توان از آنها در پرورش ابعاد مختلف هوش هیجانی در کودکان پیش‌دبستانی و بالاتر بهره گرفت.  

80,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
آسیه محسنی، فاطمه محسنی، رضاعلی نوروزی
یار مانا
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۱۲۹
80
1
1394
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب شهربازی هوش هیجانی کودک سازگار

کتاب شهربازی هوش هیجانی کودک سازگار

در این مجموعه ۹ جلدی، با توجه به اهمیت پرورش هوش هیجانی در کودکان به‌منظور زمینه‌سازی برای موفقیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی از یک‌سو و نقش بازی به‌عنوان ابزاری جذاب و مؤثر در یادگیری و رشد و پیشرفت از سوی دیگر، مجموعه‌ای از بازی‌ها طراحی شده است که می‌توان از آنها در پرورش ابعاد مختلف هوش هیجانی در کودکان پیش‌دبستانی و بالاتر بهره گرفت.  

مــحصولات مرتبط