کتاب شهربازی هوش هیجانی کودک خلاق ب1

یار مانا-صانعی

محصول جدید

هوش هیجانی در سال‌های اخیر توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است، چرا که این هوش نسبت به ضریب هوشی (IQ) تأثیر بیشتری در موفقیت‌های افراد دارد. آنچه در مورد هوش هیجانی امیدبخش است، اکتسابی بودن آن است. برخلاف تصور سنتی از هوش، به‌عنوان امری ذاتی و ثابت، هوش هیجانی در طول زندگی قابل بهبود و ارتقاء است، البته به شرط آنکه بستر و زمینه مناسب برای آن فراهم باشد. 

80,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
مریم صانعی، ملیحه صانعی، رضاعلی نوروزی
یار مانا
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۱۱۲
80
1
1394
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب شهربازی هوش هیجانی کودک خلاق ب1

کتاب شهربازی هوش هیجانی کودک خلاق ب1

هوش هیجانی در سال‌های اخیر توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است، چرا که این هوش نسبت به ضریب هوشی (IQ) تأثیر بیشتری در موفقیت‌های افراد دارد. آنچه در مورد هوش هیجانی امیدبخش است، اکتسابی بودن آن است. برخلاف تصور سنتی از هوش، به‌عنوان امری ذاتی و ثابت، هوش هیجانی در طول زندگی قابل بهبود و ارتقاء است، البته به شرط آنکه بستر و زمینه مناسب برای آن فراهم باشد. 

مــحصولات مرتبط