کتاب خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

خانواده و آسیب رسانه ای-جعفری

محصول جدید

مضمون اصلی این کتاب، انواع آسیب‌هایی است که از ناحیه دنیای مجازی اینترنت و رایانه به خانواده وارد می‌شود. محتوای آن بر اساس علت شناسی، پیشگیری، و درمان این آسیب‌هاست. این کتاب به گونه ای نوشته شده است که برای مدرسان و دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره مناسب باشد. علاوه بر آن برای سایر علاقمندان به حوزه آسیب‌های فن آوری های نوین ارتباطی هم مفید است.    

170,000 ریال

علوم اجتماعی
نسیم جعفری، عذرا اعتمادی، عاصفه عاصمی
آموخته، یار مانا
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۵۲۵
312
2
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

کتاب خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

مضمون اصلی این کتاب، انواع آسیب‌هایی است که از ناحیه دنیای مجازی اینترنت و رایانه به خانواده وارد می‌شود. محتوای آن بر اساس علت شناسی، پیشگیری، و درمان این آسیب‌هاست. این کتاب به گونه ای نوشته شده است که برای مدرسان و دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره مناسب باشد. علاوه بر آن برای سایر علاقمندان به حوزه آسیب‌های فن آوری های نوین ارتباطی هم مفید است.    

مــحصولات مرتبط