کتاب روان شناسی مثبت فضایل و توانمندی های شخصیت

یار مانا-نامداری

محصول جدید

روانشناسی مثبت حرکتی نو در زمینه‌ی روانشناسی است که توسط مارتین سلیگمن مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت، او مسیر روانشناسی را از توجه و تاکید صرف بر الگوی پزشکی و پرداختن به بیماری‌ها، ضعف‌ها، نقائص و کمبودها، به توجه و تاکید بر توانمندی‌ها، استعدادها، فضائل و ویژگی‌های مثبت انسان، تغییر داد، و....

300,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
کریستوفر پیترسون، مارتین ای پی سلیگمن
کوروش نامداری،مهدی آیتی، مهسا موحد ابطحی، گلی تامساکی
یار مانا
۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۶۵۵
416
1
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب روان شناسی مثبت فضایل و توانمندی های شخصیت

کتاب روان شناسی مثبت فضایل و توانمندی های شخصیت

روانشناسی مثبت حرکتی نو در زمینه‌ی روانشناسی است که توسط مارتین سلیگمن مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت، او مسیر روانشناسی را از توجه و تاکید صرف بر الگوی پزشکی و پرداختن به بیماری‌ها، ضعف‌ها، نقائص و کمبودها، به توجه و تاکید بر توانمندی‌ها، استعدادها، فضائل و ویژگی‌های مثبت انسان، تغییر داد، و....

مــحصولات مرتبط