کتاب نظریه های متعارض در روابط بین الملل

قومس- بزرگی

محصول جدید

990,000 ریال

علوم اجتماعی
جیمز دوئرتی ، رابرت فالترگراف
وحید بزرگی ، علی رضا طیب
قومس
9789645516800
878
8
1396
وزیری
شومیز

اين كتاب يكي از جامع ترين منابع آموزش در زمينه نظريه هاي روابط بين الملل است. نويسندگان براي معرفي هرچه بيشتر نظريه ها كوشيدند در كمال اختصار، نظريه ها را به گونه اي مطرح كنند كه سه هدف عمده تامين گردد:1- آشنايي خواننده با جوهر نظام،1- تحرك و كنجكاوي علمي،2- معرفي هر چه بيشتر منابع موافق و مخالف هر نظريه . اين کتاب سيزده فصل دارد که هر کدام به يک نظريه روابط بين الملل مي پردازد و بيش از 1200 منبع براي ارجاع و فهم بهتر موضوعات مورد بحث در پايان هر فصل آمده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه های متعارض در روابط بین الملل

کتاب نظریه های متعارض در روابط بین الملل

مــحصولات مرتبط