کتاب نگاهی به اسلام و توسعه پایدار

اسلام و توسعه پایدار - دیرباز

محصول جدید

46,800 ریال

اقتصاد
عسگر دیرباز ، حسن دادگر
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
978-964-278-817-0
127
4
1393
رقعی
شومیز

توسعة اقتصادی پایدار فرایندی است که در آن تمامی سیاست‌ها موجب ایجاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باشند. از آنجا که چنین توسعه‌ای به شدت نیازمند مشارکت عمومی است و مادامی که عدالت اجتماعی، فقر و توزیع عادلانة امکانات در جامعه وجود نداشته باشد، حاصل نمی‌گردد؛ گام اول برای نیل به چنین هدفی توجه به برطرف نمودن این کاستی‌هاست. از سوی دیگر، اساس بحث توسعة پایدار، استفادة معقول از محیط زیست، منابع طبیعی و مواد اولیه در ضمن توسعة اقتصادی است. بنابراین باید توجه داشت که طبق تعالیم اسلامی، برخورد با عوامل ناپایداری توسعه باید به حدی باشد که طبیعت بتواند آن را جبران کند. چراکه اسلام در عین هدایت و تربیت انسان و جامعة مومن و متعهد، او را به پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از نعمات الهی نیز تشویق می‌کند.

کتاب حاضر ضمن بررسی اجمالی توسعة پایدار و عوامل ناپایداری توسعه، دیدگاه اسلام را در این مورد شرح می‌دهد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب نگاهی به اسلام و توسعه پایدار

کتاب نگاهی به اسلام و توسعه پایدار

مــحصولات مرتبط